Εκπαιδευτικές ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμες από το φθινόπωρο του 2019. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις πιλοτικές δοκιμές, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό εκπρόσωπό σας σε αυτό το έργο, ο οποίος θα προτείνει για το πώς θα συμπεριληφθείτε στις δραστηριότητες δοκιμών. Οι ενότητες κατάρτισης θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “Arguments Against Aggression” με ανοικτή πρόσβαση στο υλικό.