Εκπαιδευτικές Ενότητες

 Οι εκπαιδευτικές ενότητες AAA περιλαμβάνουν έναν οδηγό που περιγράφει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και εξηγεί τα κύρια ζητήματα στο πλαίσιο της ρητορικής μίσους: εφαρμογή πολιτικών δικαιωμάτων σε νομικό επίπεδο, κοινωνική μάθηση, επικοινωνία σε μη βίαιο λόγο και αντιμετώπιση διαταραχών. Ο οδηγός συμπληρώνεται από έναν κατάλογο προκαταλήψεων και επιχειρημάτων, 35 δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασκήσεις και μια συλλογή από 33 πρωτοβουλίες κατά της ρητορικής μίσους από όλη την Ευρώπη. Όλο το υλικό διατίθεται σε έξι ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά και Ολλανδικά και είναι διαθέσιμο και έτοιμο για λήψη από την εκπαιδευτική πλατφόρμα AAA: