Ενημερωτικές εκδηλώσεις πολλαπλασιαστών

Προς το παρόν είναι υπό ανάπτυξη το υλικό του έργου “Arguments Against Aggression”. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020 θα διατεθούν αρκετοί πόροι:
  • ένας κατάλογος με τις πιο κοινές προκαταλήψεις και πιθανές απαντήσεις καθώς και στρατηγικές επικοινωνίας που μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των αντικρουόμενων παραδειγμάτων
  • οδηγός και εκπαιδευτικοί πόροι που είναι προσανατολισμένοι στον χρήστη και περιλαμβάνουν εργαλεία και στρατηγικές επιχειρηματολογίας κατά διαφόρων ειδών προκατάληψης που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες, πολιτικός εξτρεμισμός, σεξουαλικός προσανατολισμός
  • δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό
  • άμεση πρόσβαση σε απαντήσεις και στρατηγικές επικοινωνίας μέσω κινητών εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα.
Από τον Αύγουστο του 2020 θα ξεκινήσουν οι λεγόμενες “εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού” στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων θα παρουσιαστεί το αναπτυγμένο υλικό. Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν και να τα αξιολογήσουν. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις, παρακαλούμε εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να ενημερωθείτε αμέσως μόλις οι ημερομηνίες είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο.