ΣΧΕΤΙΚΑ

Ο τόνος στην επικοινωνία γίνεται σκληρότερος. Τροφοδοτούμενη από τα λεγόμενα κοινωνικά μέσα, η προσωπική επικοινωνία αλλάζει, γίνεται πιο επιθετική και λιγότερο ανεκτική τόσο κατά την προσωπική αλληλεπίδραση όσο και κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων στα κοινωνικά μέσα. Καθώς οι ψηφιακές πλατφόρμες διευρύνουν την εμβέλειά τους όλο και περισσότερο, αυξάνουν τον έλεγχό τους στις πληροφορίες που κυκλοφορούμε και στις οποίες είμαστε έκθετοι. Οι ψεύτικες ειδήσεις ευδοκιμούν σε αυτό το νέο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης αποτελώντας μία απειλή για τις δημοκρατικές κοινωνίες μας και παρέχοντας το έδαφος για την αύξηση μισαλλόδοξων, ρατσιστικών και ξενοφοβικών σχολίων είτε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είτε στις λεκτικές επαφές μεταξύ των

πολιτών. Τέτοια σχόλια αποτελούν επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών ή / και εθνικών ομάδων, με σαφή παραβίαση των αρχών της ίσης ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού των φυλετικών και πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των ανθρώπων και ομάδων. Η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους συνδέονται άμεσα. Η ρητορική μίσους μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά θέματα τόσο μεγάλα όπως η διεθνής μετανάστευση και η περιφερειακή ασφάλεια όπως και να θεωρηθεί πρόδρομος για περαιτέρω βήματα προς τη ριζοσπαστικοποίηση.

Νέες δεξιότητες και ικανότητες κατά της ρητορικής μίσους για τους Ευρωπαίους πολίτες

Συνεπώς, οι πολίτες χρειάζονται νέες δεξιότητες και ικανότητες για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όλους εκείνους που εργάζονται σε δημόσιες θέσεις. Πολλοί από αυτούς δεν είναι προετοιμασμένοι για να αναγνωρίζουν τις πτυχές της επιθετικής επικοινωνίας και ρητορικής μίσους οι οποίες φέρνουν αλλαγές που απειλούν τη δημοκρατία μας. Το έργο Επιχειρήματα κατά της Επιθετικότητας αυξάνει την ευαισθητοποίησή των πολιτών και τους παρέχει εργαλεία που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν την ρητορική μίσους, την επιθετικότητα και να χειριστούν τις αντίστοιχες καταστάσεις..

Αντιμετώπιση επιθετικών, ρατσιστικών ή ξενοφοβικών μηνυμάτων

Ο γενικός στόχος του έργου Επιχειρήματα κατά της Επιθετικότητας είναι να α εφοδιάσει τους πολίτες με δεξιότητες επικοινωνίας και επιχειρηματολογία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα κοινωνικά μέσα ή τους προσωπικούς διαλόγους όταν αντιμετωπίζουν επιθετικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά μηνύματα, ανισότητες και βία με βάση το φύλο. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να μετατρέψουν τις μη παραγωγικές αντιπαραθέσεις σε υψηλούς τόνους ή την παθητική αποφυγή της επιθετικότητας σε πραγματικά παραγωγικές συνομιλίες που θα πρέπει να τελειώσουν με τους συμμετέχοντες, να έχουν πρώτον, μια σαφέστερη αντίληψη των απόψεων του άλλου και, δεύτερον, αναπτύξει δεξιότητες και κίνητρα για να αναλάβουν δράση ενάντια στην αδικία.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου Επιχειρήματα κατά της Επιθετικότητας είναι

  • να αναπτύξει έναν κατάλογο με τις πιο κοινές προκαταλήψεις και πιθανές απαντήσεις σε αυτές καθώς και στρατηγικές επικοινωνίας που μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων.
  • να καταρτίσει οδηγούς και εκπαιδευτικούς πόρους προσανατολισμένους στον χρήστη που να περιλαμβάνουν εργαλεία και στρατηγικές επιχειρηματολογίας κατά διαφόρων τύπων προκατάληψης: πρόσφυγες και μετανάστες, πολιτικός εξτρεμισμός, σεξουαλικός προσανατολισμός.
  • να παρέχει άμεση πρόσβαση σε στρατηγικές απάντησης και επικοινωνίας μέσω της ανάπτυξης εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για έξυπνα τηλέφωνα.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο Επιχειρήματα κατά της Επιθετικότητας;

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι ενήλικες που εργάζονται σε δημόσιες θέσεις, π.χ. οι δημόσιοι υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι με τη νεολαία, τα άτομα σε πολιτιστικά ιδρύματα ή αυτοί που εργάζονται στα μέσα μεταφοράς.

Η δευτερεύουσα ομάδα στόχου είναι άτομα που εργάζονται σε οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών, στο κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων ή σε οργανώσεις κατά του ρατσισμού ή άλλων παρόμοιων πεδίων. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι είναι οι κύριοι παράγοντες στους τομείς της εκπαίδευσης και των πολιτικών δικαιωμάτων

Το έργο Επιχειρήματα κατά της Επιθετικότητας παρέχει σε αυτές τις ομάδες-στόχους πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με εργαλεία και μεθόδους, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τη ρητορική μίσους και να χειριστούν αντίστοιχες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, θα  είναι σε θέση να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις για να εφαρμόσουν παρεμβάσεις σε αρχικό στάδιο, και να επικεντρωθούν στην αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθηση απέναντι στους «εκτός» των ομάδων και τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων. Τέλος, αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη μείωση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και στην καταπολέμηση της εξάπλωσης της ρητορικής μίσους και της επιθετικής επικοινωνίας στα κοινωνικά μέσα.