Tréningové moduly

Súčasťou tréningových modulov projektu Argumenty proti agresii je Sprievodca, ktorý poskytuje prehľad o všetkých častiach materiálu a vysvetľuje hlavné problémy v kontexte nenávistných prejavov: implementácia občianskych práv na úrovni legislatívy, sociálne vzdelávanie, komunikácia a jej použitie nenásilnou formou a riešenia v prípade ochorení, porúch. Sprievodca je doplnený o Katalóg predsudkov a argumentov, o 35 aktivít, ktoré možno využiť ako cvičenia a o súbor 33 iniciatív proti nenávistným prejavom z celej Európy. Všetky materiály sú k dispozícii v šiestich európskych jazykoch: angličtine, nemčine, gréčtine, slovenčine, slovinčine a holandčine a sú pripravené na stiahnutie z tréningovej platformy AAA projektu: