Vadbeni moduli

AAA moduli usposabljanja vključujejo priročnik, ki v osnovi predstavlja gradivo samega usposabljanja in razlaga pomembna vprašanja sovražnega govora, kot so: državljanske pravice, utemeljene na pravni podlagi, pomen socialnega učenja, komunikacijo z uporabo nenasilnega govora in sporočanja in obravnavo motenj, ki izhajajo iz osebnosti. Priročnik dopolnjuje katalog predsodkov in argumentov s 35-imi primeri, ki se lahko uporabljajo tudi kot vaje. Za trening praktičnega usposabljanja je na voljo tudi zbirka 33-ih vaj, ki so jih za ta namen razvili partnerji projekta. Gradivo je na voljo v šestih jeziki: angleščini, nemščini, grščini, slovaščini, nizozemščini in slovenščini in kot takšno pripravljeno za prenos z učne platforme AAA: