Podujatia na šírenie povedomia

Momentálne sú materiály projektu “Arguments Against Aggression” v štádiu vývoja. Do júla 2020 plánujeme sprístupniť tieto zdroje:

  • Zoznam najbežnejších predsudkov a možných odpovedí a komunikačných stratégií, ktoré pomáhajú umocniť efektivitu protiargumentov;
  • Tréningové materiály a sprievodcu pre užívateľov s argumentačnými technikami a stratégiami proti rôznym druhom predsudkov: utečenci a migranti, politický extrémizmus, sexuálna orientácia;
  • Vytváranie sietí a výmena skúseností pomocou e-platformy na sprístupnenie všetkých článkov a tréningových materiálov;
  • Okamžitý prístup k odpovediam a komunikačným stratégiám pomocou mobilnej aplikácie pre smart telefóny. Od augusta 2020 začneme organizovať naše podujatia v Nemecku, Rakúsku, Slovinsku, na Slovensku, v Holandsku a Španielsku. Počas týchto podujatí budeme prezentovať vytvorené materiály a kto bude mať záujem, môže ich otestovať a ohodnotiť.

Ak máte záujem zúčastniť sa na niektorom z týchto podujatí, zaregistrujte sa na odber našich informačných letákov, aby ste boli informovaný o dátumoch podujatí hneď, ako budú dostupné v jednotlivých krajinách.