Multiplikativni dogodki

Trenutno se materiali  projekta  „Z argumenti proti agresiji“ razvijajo. Do julija 2020 pa bo na voljo več virov:

  • katalog najpogostejših predsodkov in možnih odgovorov ter komunikacijskih strategij, ki lahko povečajo učinkovitost argumentiranja;
  • na uprabnike usmerjen priročnik s podlagami usposabljanja, ki bo vseboval orodja in strategije argumentiranja proti različnim predsodkom, vključujoč begunce in migrante, politični ekstremizem, spolno usmerjenost;
  • mreženje in izmenjava izkušenj z uvedbo e-platforme za dostop do vseh vsebin in gradiv za usposabljanje;
  • takojšen dostop do odgovorov in komunikacijskih strategij preko mobilnih aplikacij  pametnih telefonov.  Od avgusta 2020 se bodo naši tako imenovani „Multiplikativni dogodki“ organizirali v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, na Slovaškem, na Nizozemskem in v Španiji. Na the dogodkih bodo predstavljena vsa gradiva, zainteresirane osebe pa bodo imele priložnost, da jih preizkusijo in evalvirajo.

Če se želite pridružiti tem dogodkom, se prijavite na  naše novice, da vas bomo lahko obvestili takoj, ko bodo datumi za vsak nacionalni dogodek posebej, na voljo.