DOMOV

Splošni cilj projekta Z argumenti proti agresiji, je ponuditi k državljanom omunikacijske in argumentacijske veščine, ki jih lahko uporabljajo tako na spletnih straneh kot v socialnih medijih ali pa v interakcijah v vsakodnevnem življenju, kadar koli se soočajo z agresivnimi, rasističnimi ali ksenofobičnimi sporočili, neenakostmi in spolnim nasiljem. Na ta način bodo lahko neproduktivne verbalno agresivne napade ali pasivno-agrresivni odziv, spremenili v dejansko produktivno pogovorno izmenjavo, ki bi se naj zaključila tako, da bodo udeleženi bolje razumeli poglede drug drugega in si hkrati zgradili veščine in motivacijo za ukrepanje proti nepravičnosti.

Partnerstvo vključuje multidisciplinarno sestavljeno evropsko skupino, ki predstavlja tako ciljne skupine in strokovno znanje, potrebno za razvoj usposabljanja: