Domovská stránka

Hlavným cieľom projektu „Argumenty proti agresii“ (AAA – Arguments Againts Aggression) je vyzbrojiť občanov komunikačnými a argumentačnými zručnosťami, ktoré sa im zídu pri návštevách stránok sociálnych médií či v skutočných rozhovoroch, teda vždy, keď sa stretnú s agresívnymi, rasistickými alebo xenofóbnymi vyjadreniami, nerovnosťou a rodovým násilím. Vďaka nim by mali byť schopní zmeniť neplodné prekrikovanie a pasívno-agresívnu ignoranciu na produktívny rozhovor, ktorý umožní jeho zúčastneným lepšie porozumieť perspektíve tých druhých a obohatí ich o schopnosť a motiváciu bojovať proti nespravodlivosti.

Spolu s našimi partnermi tvoríme multidisciplinárny európsky tím, ktorý reprezentuje cieľové skupiny a prináša expertízu potrebnú na rozvoj tréningových programov: